mustafa ismail

مصطÙÂÙ‰ اسماعÙÙ„bakara kisanisa kisakehf alakyusuf isra
dinleindirdinleindirdinleindir1 21 21 2 31 2 3
kasasfurkn hakkalokmn hakkanecm kamer kehf alak
1 21 2dinleindirdinleindir1 21 2dinleindir
hucurat kaf kkaf zariyat tahrm hakkatahrm hakkatarik ihlaskisa sureler
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
furkn hakkarahmankamernecmnaziat semskaf
dinleindirdinleindir1 21 2dinleindirdinleindirdinleindir
hakkahucuratburucfecirsemsduha
1 21 2dinleindirdinleindirdinleindir1 21 2dinleindir
lokmanbeledinsirah kadirinsirah ihlasnaziatahzab
dinleindirdinleindirdinleindir1 21 2izleindirizleindir

abdulbasit abdussamed

عبدالباسط عبدالصمدmerym tekvvtevbe semslokmanahzab kisayusuf
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindir1 21 2
kasas hakkanurhac beledhasr tekv feczümer tekvir
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
sura kaf tarkkamr rahmn kamr rahmnmuzml inftarnaziathakka
dinleindirdinleindir1 21 2dinleindir1 21 2dinleindir
infitarbeledtekvirsems duhatarikhasir tekvir
dinleindir1 21 2dinle indir dinleindirdinleindirdinleindir
kisa surelerhicrkamr rahmnkalem hakkaduha insirahbakara
1 2 3 41 2 3 4izleindirizleindirizleindirizleindir 1 2 31 2 3

mahmud  siddik  el-minsevi

mahmood-siddiq-alminshawi.giftevbe yunusisrahasirtevbegasiye
dinleindir1 21 2dinleindirdinleindirdinleindir
fecirbeledkisa surelerenfalvakia hadid
dinleindirdinleindirdinleindirizleindirizleindir

muhammed siddik el-minsevi

محمد صدÙÙ‚ المنشاوÙ

fatha bakaraamenerasülünahlyusufhud yusuf
1 21 2dinleindirdinleindir1 2 31 2 3dinleindir
meryemkasasisrarahmanlokmn secde
dinleindir1 21 2dinleindirdinleindirdinleindir
suarahucuratkafibrahimkadiralak karia
dinleindirdinleindir1 21 2dinleindirdinleindirdinleindir
hasirduhafecirtarikalakbeled
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindir1 21 2dinleindir

ragib mustafa galves

راغب مصطÙÙ‰ غلوشnisaaarafahzabfurkanhucurat kaf
dinleindirdinleindirdinleindir1 21 2dinleindir
kamr rahmnkisa surelerenbiyamutaffifinbeled
1 21 2dinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
sems alak.bakaraisraisra alak
dinleindir..izleindirizleindirizleindir
 

mahmud ali el-benna

محمود عل٠البناali imrannisatevbemeryemfurkan
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
ibrahimneml hakkaenbiyayusufali imran
dinleindirdinleindirdinleindirdinle indirizleindir
nisainfitar....
izleindirizleindir........

mahmud halil el-huseri

محمود خلÙÙ„ الحصرÙenammnisafurkankisa surelerbakara
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirizleindir
enam..tevbehucurat
dinleindir....izleindirizleindir

ebu ayneyn saisa

أبو العÙÙ†ÙÙ† شعÙشعali imran a.imr  rahmnfetih kisakasasnecm kamr
dinleindirdinleindirdinleindir1 21 2dinleindir
ali imrannecmkamerfetihrahman
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindir1 21 2

muhümmed  mahmud  et-tablavi

محمد محمود الطبلاوÙali imranmaideali imranhasirenbiya
1 21 21 21 2izleindirizleindirizleindir
enamhicr...
izleindirizleindir......

muhammed el-leysi

محمد اللÙØ«Ùali imrantevbe fatiha ahzabhicr nahlaraf enfal
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
nahl isranebe tekvirkiyame tarik alatarik
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
fatiha bakaranemlmaidearafenbiya hacchasir
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
infitartekvirdihakiyamebakara a imrnur duha insi
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirizleindirizleindir

seyyid  mutevelli abdül-al

السÙد متول٠عبدالعالnahl israameryemhacckasasnecm kamer
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
ankebutsura hasirzumer gafirhasir hakkaisra
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
enam kisaali imranmülknebekiyameinsan
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
nasrkureyszumerbakara fecirali imranmeryem taha
dinleindirdinleindir izleindirizleindirizleindirizleindir

abdulfettah et-taruti

عبدالÙتاح الطاروطÙbakaraayusufali imranahzabtaha
dinleindir1 21 21 21 2dinleindirdinleindir
kiyame nazinemlkehf kiyamesebefussilet
dinleindir1 21 2dinleindir1 212dinleindir
kasas vakiayasin saffatkisa surelerkasasmurselatcuma
dinleindirdinleindirdinleindir1 21 21 21 2dinleindir
suarasaffatahzabhucuratvakiakevser
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
beyyineduhainfitarinsirah alakkamer rahmnur
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirizleindirizleindir

ahmet  nainah

أحمد نعÙنعisraisra kisaahzabtevbe alakduha insirah
dinleindirdinleindirdinleindirizleindirdinleindir

 hamdi el-zamil 

حمد٠الزاملmeryem alanemlenbiyasurataha
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
hud yusufrad kisanuh buructahrim hakkahucurat kaf
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir

kamil yusuf el-behtimi 

كامل ÙوسÙ البهتÙÙ…Ùali imranmeryemibrahimahzabisra
dinleindir1 21 2dinleindirdinleindirdinleindir
kasasfurkan kadirfetih kisatarikbeled
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
ibrahimfetihsems...
dinleindirdinleindirdinleindir......

sehhat  m.  envar

الشحات محمد أنورbakaramaidenisaenamisra
1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2
nemlahzab...
1 2 31 2 3izleindir......

seyyid said

سÙد سعÙدibrahimhucurat kafkehfyusufmaide
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
bakaranisakisa surelerisrahakka
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir

muhalmmed  ahmed besyuni

محمد أحمد بسÙونÙahzabhicr nahlvakia hadidkisa surelerhac muminun
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirizleindir

muhammed abdulfettah  et-tantavi

محمد عبدالوهاب الطنطاوÙibrahimahzab sebemeryemtur necmahkaf muhm
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
radkaf feciryasinhud yusuffatir
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
kevserkureyskadiralafecirneml kisa
dinledinledinleindirdinleindirdinleindirdinleindirizleindir

ahmet  er-raziki

أحمد الرزÙÙ‚Ùali imranhasirsaffat..
1 21 2dinleindirizleindir....

abdulfettah sasai

عبدالÙتاح الشعشاعÙnecm kameryusuffussilt kisakehf rhmnnecm kisa
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
hucuratfatirkafinfitartarik
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
beledsemsbeyyinekureys..
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindir..

abdulmunim et-tuhi

عبدالمنعم الطوخÙmeryemenbiya hactahrimhudyasin kisa
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir

muhammed medyen

محمد مدÙÙ†nemlmeryemibrahimradfurkan
dinleindirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir
tarikbeledkamer rahman  
dinleindirdinleindirdinleindir  ..

saban abdülaziz sayyad

شعبان عبدالعزÙز الصÙادali imranisra alakyusufkehftaha
dinle indirdinleindirdinleindirdinleindirdinleindir

ramadan  haccac el-hindavi

حجاج الهنداوÙbakara kisahucurat kafkaf sems alkduhainsan kisa
1 21 2dinleindirdinleindirdinleindirizleindir


Werbung